นาย สมชาติ  ตั้งวิโรจน์ธรรม
10/62 ซ.เพชรเกษม53 เขต บางแค แขวงบางแค  กรุงเทพฯ  10160
โทร 02-801-4193 , 081-695-9599
E-mail   somchart.tvr@gmail.com
<<<HOME>>> <<<Product>>>
TEXTURIZING
TEXTURIZING(ENGLISH)
เครื่องเท็กซ์เจอร์(อังกฤษ)
TEXTURIZING(FRANCE)
เครื่องเท็กซ์เจอร์ (ฝรั่งเศษ)
TEXTURIZING(JAPAN)
เครื่องเท็กซ์เจอร์(ญี่ปุ่น)