เพื่อความรวดเร็วยิ่งขึ้น
บริษัทจึงย้ายเว็ปไซค์ไปที่
www.sc-textileparts.com

 

 

  Home Product เครื่องจักรมือ 2 ศึกษาข้อมูลTextile รับจ้าง - ซ่อม

 

  ประเภทของอะไหล

อะไหล่ชนิดต่างๆ คุณภาพมั่นใจได้ ราคายุติธรรม
รวดเร็ว บริการพิเศษอะไหล่หายาก เฉพาะอย่าง
คุณสั่งนอกได้ของช้า ราคาแพง เราสามารถดัดแปลง ให้ท่านจนพอใจ

Bobbin Cap
ฝาครอบด้าย
Centering Disc
ฝาหลอดด้าย
France Textrue m/c
อะไหล่ เครื่องเท็กซ์เจอร์ ฝรั่งเศษ
Japan Textrue m/c
อะไหล่เครื่องเท็กซ์เจอร ์ญี่ปุ่น
English Texture m/c
อะไหล่เครื่องเท็กซ์เจอร์ อังกฤษ
Flast Twist m/c
อะไหล่เครื่องทำด้ายโพลี ไนล่อน
Two for One Twister
ฝรั่งเศษ
Two for One Twister Two for One Twister
อิตาลี
Two for One Twister Double Twister m/c
เครื่องตีเกลียว
Reeling m/c
เครื่องด้ายใจ
Cone widing m/c
เครื่องกรอด้าย
Spinning m/c
เครื่องสปินนิ่ง
Spindle
อะไหล่เครื่องเท็กซ์เจอร์
Weaving m/c
เครื่องทอผ้า
Knitting m/v
เครื่องทอผ้ากลม
BAKELITE
อัด - ฉีด
Phenolic cotton sheet-rod เบกาไลท์ลายผ้า-กระดาษ Cot - Apron
สายพาน ลูกยาง
THREAD-GUIDES
ฮาร์คโครมไกด์
Rubber
ยาง ยูริเทน
Ceramic
เซรามิค
Sution Gun
ปืนดูดด้าย
     
     
BOBBIN ฝาครอบด้าย , ฝาหลอดด้าย
TEXTURIZING เครื่องเท็กซ์เจอร์
FLAST TWIST M/C เครื่องบิดเกลียวเทียม
TWO FOR OE TWISTER เครื่องตีเกลียว
DOUBLE TWIST M/C เครื่องตีเกลียว
REELING เครื่องด้ายใจ
CONE WIDING M/C เครื่องกรอด้าย
SPINNING M/C เครื่องสปินนิ่ง
WEAVING M/C เครื่องทอผ้า
BAKELITE เบกาไลท์อัด-ฉีด
BAKELITE เบกาไลท์ผ้า-กระดาษ
COT - APRON สายพาน-ลูกยาง
RUBBER ยาง ยูริเทน
THREAD - GUIDES ฮาคร์โครมไกด์
CERAMIC เซรามิค
Hooked-Knives ใบมีดตะขอ กรรไกรตัดด้าย
PLASTIC NYLONFIBER6,66
FlatBelts_TangentialBelts_LeatherBelts
Sution
 

นาย สมชาติ  ตั้งวิโรจน์ธรรม
10/62 ซ.เพชรเกษม53 เขต บางแค แขวงบางแค  กรุงเทพฯ  10160
โทร 02-801-4193 , 081-695-9599
E-mail   somchart.tvr@gmail.com
อะไหล่ทดแทนเครื่องจกรสิ่งทอ สำหรับเครื่อง , BARMAG , ARCT , ICBT , MURATEC , SCRAGG , ICHIKAWA , TOCHIBA , MITSUBISHI
Spare Parts For Textile Machine BARMAG , ARCT , ICBT , MURATEC , SCRAGG , ICHIKAWA , TOCHIBA , MITSUBISHI
Bobbin capฝาครอบหลอดฝาหลอดด้าย Texturizing M/Cเครื่องเท็กซ์เจอร์ Flast twist M/Cเครื่องบิดเกลียวเทียม Two For One Twister M/Cเครื่องตีเกลียว Double Twist M/C เครื่องตีเกลียวReeling M/Cเครื่องด้ายใจ Cone widing M/Cเครื่องกรอด้าย Spinning M/C เครื่องสปินนิ่ง WEAVING M/C เครื่องทอผ้า Knitting M/C เครื่องทอกลม BAKELITE เบกาไลท์ฉีด-อัด Phenolic Paper Laminated เบกาไลท์กระดาษ Phenolic cotton lamenated cheet เบกาไลท์ลายผ้า แผ่นและ แท่งCOT-APRON สายพาน ลูกยาง RUBBER ยาง ยูริเทน THREAD GUIDES ฮาคร์โครมไกด์ TEXTILE CERAMIC GUIDES เท็กซ์ไทล์ เซรามิค HOOKED KNIVES ใบมีดตะขอ - กรรไกรตัดด้าย Plastic Nylon Fiber 6,66
Sution ปืนดูดด้าย