นาย สมชาติ  ตั้งวิโรจน์ธรรม
10/62 ซ.เพชรเกษม53 เขต บางแค แขวงบางแค  กรุงเทพฯ  10160
โทร 02-801-4193 , 081-695-9599
E-mail   somchart.tvr@gmail.com
<<<Back>>> <<<Machines>>>
Tsudakoma
12 sets Tsudakoma Air-Jet Looms, ZAX, 190 cm, e-Dobby, 4 color.

Tsudakoma Water Jet ZW303, 190 CM, 2 Nozzle, Dobby