นาย สมชาติ  ตั้งวิโรจน์ธรรม
10/62 ซ.เพชรเกษม53 เขต บางแค แขวงบางแค  กรุงเทพฯ  10160
โทร 02-801-4193 , 081-695-9599
E-mail   somchart.tvr@gmail.com
<<<Back>>> <<<Machines>>>
MURATA
Machconer 7-R-II , 15 Drums
Muarata 33H(S,Z) Double Density Texturizing M/C, 2 Heaters, Double