นาย สมชาติ  ตั้งวิโรจน์ธรรม
10/62 ซ.เพชรเกษม53 เขต บางแค แขวงบางแค  กรุงเทพฯ  10160
โทร 02-801-4193 , 081-695-9599
E-mail   somchart.tvr@gmail.com
<<<Back>>> <<<Machines>>>
Karl_Mayer
Karl Mayer Double Raschel, 130", 7 Bar, yom 1997.
Karl Mayer Blanket Machine, 130 ", 75"